Referencer

Flemming har været tilknyttet Qudos Insurance A/S som ekstern konsulent i perioden april 2017 – marts 2018. Flemming har bidraget væsentligt på mange måder i økonomistyringen af Qudos, herunder:

• Assisteret ifm. implementeringen af Microsoft Navision
• Assisteret ifm. udarbejdelse af økonomisk rapportering til finanstilsynet, bestyrelse, direktion og aktuarer, herunder også budget og forecasts
• Assisteret ifm. udarbejdelse af dashboard til at kunne følge økonomien på vore agenter

Vi har været særdeles tilfredse med Flemmings indsats i perioden, og skal give ham vores bedste anbefalinger.

Robert Thornedahl
CEO

 

Jet-Time-620x330-300x159

Flemming har været tilknyttet Jet Time A/S’ tekniske afdeling i perioden fra maj 2016 til januar 2017 som Interim Senior Business Controller i forbindelse med opsigelse fra en medarbejder, og Flemming har effektivt bygget bro indtil en ny medarbejder kunne fastansættes.

Flemming har evnet at møde ingeniører, logistikkoordinatorer, Production Supervisors, og flymekanikere i øjenhøjde, og det har givet gode rammer, inden for hvilke opgaverne er blevet løst på en meget tilfredsstillende måde.

Flemming har udviklet en finansiel månedsrapport til teknisk afdeling indeholdende kommentarer, overblik over projekter samt KPI’er. Flemming har også assisteret med udvikling og udarbejdelse af forecast og budgetter til teknisk afdeling samt efterfølgende opfølgning af disse, og han efterlader en teknisk afdeling med en mere effektiv økonomistyring.

Flemming har tillige ageret som sparringspartner for den øvrige ledelse i teknisk afdeling, og været involveret i optimeringsprojekter omkring tidsregistrering, fakturahåndtering og varelager.

Niels J. Kindberg, CFO
Karsten Schack, CTO