Hvad tilbyder jeg?

·  Udarbejdelse af ledelsesrapportering inkl. KPI’er

·  Skabe overblik og gennemsigtighed i virksomhedens ”økonomiske maskinrum”

·  Dataanalyser

·  Projektstyring

 

I forhold til virksomhedens ledelse

Vincent Consulting er en ekstern sparringspartner, som har dygtiggjort sig i at rådgive omkring økonomistyring og ledelsesrapportering. Jeg har stor erfaring fra en lang række brancher og virksomheder, og dermed erfaring med en lang række problemstillinger, lige fra Change Management og Turnaround til helt normal optimering af virksomhedens drift.

Når en virksomhed når en vis størrelse, følger der gerne en vis kompleksitet med. Der opstår bl.a. en fare for at produktiviten falder. Det er muligt at bearbejde og reducere denne kompleksitet, så man stadig bevarer overblikket og kan holde produktiviteten høj.

Vincent Consulting hjælper med at optimere ledelsesrapporteringen inkl. brugen af KPI’er, for at sikre, at den er relevant, præcis og skaber overblik.

I forhold til virksomhedens økonomiafdeling

Økonomiafdelingen er virksomhedens kontrolcenter, og denne afdeling er en støtte for virksomhedens ledelse, både på den korte og lange bane. Derfor er det vigtigt, at økonomiafdelingen har styr på virksomhedens likviditet samt indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

Data i det ”økonomiske maskinrum” bør naturligvis være nøjagtige og tilstrækkelige. Nogle gange registrerer virksomheden ikke nok information, i forhold til de behov ledelsen har. Andre gange registrerer man tilstrækkeligt, men får alligevel ikke skabt overblikket. Er der behov for hjælp til at udbygge/justere den nuværende rapporteringspakke, så er det naturligvis også noget, som jeg gerne assisterer med.

Endelig rådgiver jeg også om hvordan man bedst udarbejder budgetter og forecasts.